BOLL - Partnerem każdego auta!

Zamówienie online - Strefa partnerska

Szybka i wygodna forma zamówień dostępna dla STAŁYCH KLIENTÓW.

W celu dokonania rejestracji prosimy o kontakt z działem handlowym

 • tel. 68 451 99 99
 • e-mail

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Handlowa ,,Boll” Wojciech Dalewski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 3, 65-713 Zielona Góra.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie zawarte w formularzu. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest :
  Agencja Handlowa ,,Boll” Wojciech Dalewski Spółka Jawna 
  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej 3, 65-713 Zielona Góra.
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 3
  • przez e-mail:
  • telefonicznie: 68/4519999
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  1. zwykłego przetwarzania w celu realizacji umowy, której jesteś stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
  2. w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych i korzystanie z nich jest wymagane przepisami prawa, np. w celu zapewnienia zgodności z okresami przechowywania dla celów podatkowych lub handlowych, lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. marketingu bezpośredniego (np. przekazywania klientowi informacji i zapewnianie mu wsparcia, zapraszanie na prezentacje produktów, powiadamianie o innowacjach technicznych oraz nowych produktach i usługach, składanie ofert) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nasz podmiot, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
  4. dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej (pozwanego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO, 
  Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat celów przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się w dokumentacji kontraktowej, formularzach, oświadczeniach o wyrażeniu zgody lub innych materiałach przekazywanych przez Ciebie (np. w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w naszych regulaminach).
  Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora danych są: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, opracowywanie i ulepszanie produktów a także świadczenie nieodpłatnych usług.
 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach wskazanym w pkt. 2, odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie w zakresie informatyki oraz oprogramowania, biura informacji kredytowej, obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi kurierskie, logistyczne), a także księgowi, doradcy prawni, organy administracji i sądy.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.
  1. w celu wykonania umowy i egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Ciebie, do końca roku następującego po rozpoczęciu biegu okresu przedawnienia odpowiednich wzajemnych roszczeń,
  2. w celu rozwoju i ulepszania produktu, a także świadczenia ewentualnych nieodpłatnych usług, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych w tym celu,
  3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych w tym celu oraz
  4. przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny do wykonywania obowiązku sprawowania nadzoru nad produktem, zapewniania jego bezpieczeństwa i ulepszania go, lub w związku z zaistniałym sporem handlowym.

Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Zapisywanie cookies można w każdej chwili zablokować. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.